podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Nowa Zelandia - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Nowa Zelandia - wiza, ambasady, przepisy

Wellington      Chatham Island      Tokelau     
nowa.zelandia
Nowa Zelandia - podróże do Nowej ZelandiNowa Zelandia - mapa krajuNowa Zelandia - spis artykułów i galeriiNowa Zelandia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeNowa Zelandia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaNowa Zelandia - szczepienia, zdrowie, poradyNowa Zelandia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EURONowa Zelandia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCONowa Zelandia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP przyjeżdżający na okres nie dłuższy niż 3 miesiące korzystają z ruchu bezwizowego, który obejmuje następujące kategorie przyjazdów: a) pobyt turys­tycz­ny, wizyta u rodziny i znajomych, b) nauka (jeden kurs trwający do trzech miesięcy), c) pobyt w związku z prowadzoną działal­nością gospodarczą, d) niezarobkowe uczestnictwo w impre­zach sportowych lub kulturalnych, e) przyjazd w celu leczenia (udokumentowany opłaceniem świadczenia medycz­nego). Ruch bezwizowy nie dotyczy przyjazdów w celu podjęcia pracy, studiów wyższych i na pobyt stały.
Warunki, których spełnienie uprawnia do przekroczenia granicy: 1) paszport, którego ważność jest przynajmniej o 3 miesiące dłuższa od daty planowanego opuszczenia Nowej Zelandii: 2) dobre zdrowie oraz nieposzlakowana opinia; 3) dokumenty potwier­dzające deklarowany charakter pobytu i zamiar opusz­czenia kraju w odpowiednim terminie (wystawiony poza Nową Zelandią potwierdzony otwarty bilet lotniczy do kraju, do którego posiada się prawo wjazdu, bądź pismo linii lotniczej lub biura podróży stwierdzające, że podróż została zarezerwowana i opła­co­na, albo pisemne zobowiązanie sponsora nowozelandzkiego, iż pokryje on koszt biletu powrotnego); 4) środki finansowe na zaplanowany okres pobytu, tj. 1000 NZD na osobę na każdy miesiąc lub 400 NZD na osobę na miesiąc, jeżeli zostały opłacone koszty pobytu (udokumentowane np. potwierdzeniem wniesienia opłaty za hotel lub wykupieniem voucherów hotelowych). Do udokumentowania posiadanie środków finansowych służą: gotówka, czeki podróżne, czeki bankowe (bank drafts) lub karty kredytowe uznanych firm z kredytem na wymienione kwoty. Na podstawie oceny, czy podróżny spełnia kryteria, urzędnik imigracyjny wstawia do paszportu pieczęć określającą termin opuszczenia Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje wjaz­do­we: www.immigration.govt.nz.
Terytoria stowarzyszone: nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP udających się na okres do 31 dni na Wyspy Cooka, Niue i Tokelau. Należy mieć ważny paszport i powrotny bilet lotniczy. Pobyt można przedłużyć do 6 miesięcy (opłaty z tego tytułu nie przekraczają 120 NZD).
Informacje dla kierowców
Wymagane jest między­naro­dowe prawo jazdy. Ruch drogowy jest lewostronny. Niektóre przepisy o ruchu drogowym odbiegają od obowiązujących w Polsce.

Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń. Dobrze rozwinięta jest sieć hoteli, moteli, tanich noclegowni dla turystów (tzw. Backpakers) oraz kwater prywatnych. Korzystanie z komunikacji autobusowej, kolejowej, promowej oraz miejskich środków transportu nie stwarza zagrożeń. Rozbudowana jest sieć połączeń lotniczych między większymi i średnimi miastami.

Przepisy celne
Nie ma ograniczeń przy wwozie, wymianie i wywozie środków płatniczych, jednak przy wwożeniu lub wy­wożeniu gotówki o wartości przekraczającej 10 tys. NZD należy wypełnić formularz Border Cash Report. Obowiązuje bez­względny zakaz wwożenia artykułów spożywczych, owoców, roślin, nasion, kwiatów itp. Zezwala się na przywóz produktów spożywczych fabrycznie zapakowanych, zawierających na opa­kowaniu szczegółową informację w języku angielskim o skład­zie i nazwę kraju pochodzenia. Produkty te należy bezwzględnie wpisać do deklaracji celnej i na polecenie celnika okazać do skontrolowania. Wszystkie bagaże są prze­świetlane – ujawnienie produktu nie zgłoszonego w deklaracji celnej powoduje auto­ma­tyczne ukaranie podróżnego mandatem w wysokości minimum 200 NZD. Osoba, która ukończyła 18 lat, może wwieźć 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu albo 50 cygar, 4,5 l wina lub piwa oraz 3 butelki alkoholu o pojemności do 1125 ml. Turyści mogą zrobić zakupy w strefie wolnocłowej lotniska przed kontrolą paszportową. Podróżny jest uprawniony do wwozu bez opłat celnych (poza rzeczami osobistymi) przedmiotów przezna­czo­nych na własny użytek i prezentów o łącznej wartości do 700 NZD. Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku GST (VAT) pobie­ranego przy zakupach towarów i usług (wynosi on 12,5%). Niektóre sklepy oferują zwolnienie z podatku GST, gdy nabywca zleca wysłanie produktu na adres zagraniczny.
Bezpieczeństwo
Sytuacja wewnętrzna nie stwarza zagrożeń dla turystów.
Przydatne informacje
• Urzędy i banki czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 9.30–16.30. W okresie od 24 grudnia do 3 stycznia większość urzędów jest zamknięta dla interesantów.
• Kraj jest położony w strefie sejsmicznej.
• Nad Nową Zelandią znajduje się dziura ozonowa, co sprawia, że oddziaływanie promieni słonecznych jest bardziej intensywne (o 40%) niż w Europie. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków do ochrony przed ich działaniem.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Wellington
17 Upland Road, Kelburn
Wellington 6012
Adres do korespondencji:
Embassy of the Republic of Poland
P.O. Box 10211, Wellington 6143
New Zealand
tel.: (00 644) 475 94 53
fax: (00-644) 475 94 58
e-mail: polishembassy@xtra.co.nz
www.poland.org.nz
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Nowej Zelandii
Dom Dochodowy, Al. Ujazdowskie 51
00-536 Warszawa
tel.: (0-22) 521 05 00; fax (0-22) 521 05 10
e-mail: nzwsw@nzembassy.pl